Polityka plików cookies dla strony https://ulerni.pl:


Strona używa plików cookies, czyli małych plików tekstowych, które są zapisywane na urządzeniu użytkownika (komputer, telefon, tablet) podczas przeglądania strony.
Pliki cookies są wykorzystywane wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowego działania strony oraz poprawy jakości korzystania z niej.
Strona wykorzystuje pliki cookies tylko po uzyskaniu zgody użytkownika. Użytkownik ma możliwość wyrażenia lub cofnięcia zgody na używanie plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Strona wykorzystuje pliki cookies w celu zbierania anonimowych informacji o korzystaniu z serwisu, takich jak liczba odwiedzin, czas spędzony na stronie, wyświetlone strony, itp. Dane te są wykorzystywane w celu ulepszania i poprawy jakości serwisu.
Strona nie wykorzystuje plików cookies do celów reklamowych lub marketingowych.
Strona korzysta z plików cookies stron trzecich, takich jak Google Analytics, w celu zbierania anonimowych informacji o korzystaniu z serwisu. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu ulepszania i poprawy jakości serwisu.
Strona zapewnia możliwość usunięcia plików cookies za pośrednictwem ustawień przeglądarki internetowej.
Strona nie udostępnia żadnych informacji zebranych za pomocą plików cookies osobom trzecim, chyba że jest to wymagane przez prawo.
Strona zapewnia, że pliki cookies wykorzystywane przez stronę są bezpieczne i nie stanowią zagrożenia dla prywatności ani bezpieczeństwa użytkowników.
Strona zastrzega sobie prawo do zmiany polityki plików cookies w dowolnym czasie, co zostanie opublikowane na tej stronie.

Polityka Prywatności dla strony https://ulerni.pl

Data ostatniej aktualizacji: 15 kwietnia 2023 r.

Wprowadzenie

Strona https://ulerni.pl zwana dalej "Strona", "my" lub "nas"). Jako administrator danych jesteśmy zobowiązani do przestrzegania przepisów związanych z ochroną danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia (UE) 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej "RODO"). Celem tej Polityki Prywatności jest poinformowanie Cię, jakie dane osobowe zbieramy, dlaczego je zbieramy, jak je przetwarzamy oraz jakie są Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest firma:

Prof Consulting Grzegorz Grabowski
ul. Kacza 13, 85-453 Bydgoszcz
biuro@profcon.pl
NIP: 9532263130

W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ulerni.pl

Jakie dane zbieramy i w jakim celu

A. Dane zbierane automatycznie

W trakcie korzystania z naszej Strony, zbieramy dane, które są automatycznie przekazywane przez Twój komputer, takie jak adres IP, rodzaj przeglądarki, system operacyjny, czas trwania wizyty i inne informacje techniczne. Dane te są używane wyłącznie do celów statystycznych, analizy ruchu na stronie oraz do poprawy jakości naszych usług.

B. Dane zbierane podczas rejestracji i korzystania z usług

W celu korzystania z niektórych funkcji naszej Strony, takich jak rejestracja, logowanie, zamawianie kursów czy kontakt z nami, możemy prosić Cię o podanie danych osobowych, takich jak imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy, dane dotyczące płatności itp. Wykorzystujemy te dane w celu:

 • Rejestracji i utworzenia konta użytkownika
 • Realizacji zamówień i świadczenia usług
 • Komunikacji z Tobą w sprawie zamówień, usług i innych zapytań
 • Wysyłania newsletterów, ofert specjalnych i innych informacji marketingowych, o ile wyrazisz na to zgodę
 • Zapewnienia pomocy technicznej i obsługi klienta

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych przeznas odbywa się na podstawie jednej z poniższych podstaw prawnych:

Wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub działanie na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) Wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO) Przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO)

Odbiorcy danych osobowych

Twoje dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom:

Podwykonawcy, którym powierzamy wykonanie niektórych usług, takich jak dostawcy usług płatności, dostawcy usług marketingowych, dostawcy usług hostingowych, dostawcy usług IT, itp. Organy administracji publicznej, sądy i organy ścigania, jeżeli wymaga tego prawo.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

Okres przechowywania danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a następnie przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego.

Twoje prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO, przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • Prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia "zapomnianym") (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
 • Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)

Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ulerni.pl

Jeżeli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Cookies

Nasza Strona korzysta z plików cookies. Szczegółowe informacje na temat cookies znajdziesz w naszej Polityce Cookies.

Zmiany w Polityce Prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Wszelkie zmiany zostaną opublikowane na tej stronie. Jeśli zmiany będą istotne, poinformujemy Cię o nich poprzez powiadomienie na naszej Stronie lub e-mail, jeśli będziemy posiadać Twój adres e-mail.

Dane kontaktowe

Jeśli masz pytania dotyczące tej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@ulerni.pl